چراغ خواب سه بعدی, عروس و داماد

چراغ خواب سه بعدی, عروس و داماد